ГРАФИК КИКБОКС - ЗАЛА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ

ПОНЕДЕЛНИК
8,00 -17,00

ВТОРНИК

8,00 -17,00

СРЯДА

8,00 -17,00

ЧЕТВЪРТЪК

8,00 -17,00

ПЕТЪК

8,00 -17,00