Упражнения при работа с партньор

Упражнение с партньор по двойки - най-важните упражнение . Без тях не може да се постигне нищо. Упражнения по двойки - най-необходимото, най-важното. Независимо от силата, скоростта и координацията - те присъстват винаги в обучението.