Упражнения с медицинска топка

Това се нарича плиометрика.Упражнения за хвърляне на медицинска топка, насочени са към развитието на експлозивни удари и мощност при работа на различни мускули на тялото. Тези упражнения винаги са включени в процеса на обучение, тъй като те изключително полезни.