Упражнение с топка за тенис

Упражнения с топка за тенис, са насочени към придобиване на скорост и kooрдинирани движения. Най-често срещаните упражнение с топка за тенис - топкане като в баскетбола на скоростта и движение около топката. Това ви позволява да се увеличи скоростта, точността на движението, както и координацията при предвижване.