Упражнения за скорост

Сред упражненията,за да се осигури скорост е работа с кабел или въже.Хващат се двата края на кабелът и се изхвурлят напред с протегнати ръце