ЗАГРЯВАНЕТО

Времетраенето на загряването е индивидуално и различно в зависимост от вида спорт и се движи в рамките на 10-30 мин. То зависи от ред неща – от тренираността на спортиста , типа нервна дейност , от метеорологичните условия и др. От своя страна загряването се дели на обща и специална част .
В общата част на загряването се използват общоразвиващи упражнения , неспецифични за практикувания спорт , като целта е активиране и достигане по-високо ниво на почти всички функции :
-повишаване възбудимостта на нервните центрове , свързани с регулацията на вегетативните процеси и жлезите с вътрешна секреция за достигане на оптимална работоспособност
-мобилизира се дейността на кислородотранспортните системи , повишава се честотата на дишането , дълбочината му и кислородната консумация , пулсът се учестява , увеличава се систолният и мунутният обем на кръвта , подобрява се кръвоснабдяването на двигателния апарат 
-активират се процесите на топлообразуването и особено топлоотдаването , което предпазва организма от прегряване .


Специална част се изпълнява след общата и е насочена към подготовка на тялото за специфичната за конкретният за дадения спорт дейност .Използват се упражнения , близки до структура , ритъм , темп на изпълнение до основните движения от състезателния процес .


Специалните упражнения помагат укрепването на временните връзки между различните центрове в мозъка , отговарящи за двигателните навици . Те влияят особено много в/у физическите и физиологичните , характеристики на мускулите и на сензорните системи , свързани с предстоящо усилие. Кръвоносните съдове в тези части на тялото , които са ангажирани непосредствено в тренировката , се разширяват за сметка на тези , които вземат по-малко участия в нея. Така кръвта се преразпределя , което благоприятства особено много кръвоснабдяването на активно работещите мускули.
Белег за правилно и добре проведено загряването е обилно потоотделяне. Понякога освен активно се използва и пасивно загряване , но така активира по-слабо физиологичните функции и повишава по-слабо работоспособността. 
Както разбирате, в кик бокса загряването е изключително важно. При правилното му провеждане освен че ще използвате всички споменати плюсове от него , но ще предпазите от рецидиви – преразтягания ,мускулни разкъсвания ,претрениране и др. Трениращите фитнес или културизъм използват различни средства за загряване – велоергометър ,бягане на стадиона и др.Предлагам ви комплект от общоразвиващи упражнения , представящи основната тренировка . Всички те се изпълняват в 10-15 повторения: строеж с пружиниране , като се стремите да докоснете пода с ръце 
-клякане с ръце на кръста
-повдигания на пръсти .