ЗАГРЯВКАТА В КИК БОКСА

Много атлети и фитнес ентусиасти знаят важността на правилната загрявка. Ползите включват важни неща като превенция на контузии и по-добропредставяне на тренировката. Но намирането на правилните методи изглежда по-трудно. Най-популярните и  често използвани методи включват леко аеробнонатоварване и стретчинг. За съжаление това типично загряване не носи особеноползи на атлети, които се занимават с динамични спортове като кик бокс например.
Загрявката може да се определи като набор от дейности, които да поддържат празното време между почивката и тренировката. Типичната загрявкаобикновено включва комбинация от леки упражнения и стречинг, докато се стигнениво на интензитет, което е необходимо за да се започне до същинскататренировка. Загрявката може директно да се отнася към дадената тренировка (като се използват определени движения от кик бокса) или индиректно (общи движения). Първичната цел на загрявката е повишаване на телесната температура и сърдечен ритъм.
Ползи от загрявката в кик бокса -Повишаването на телесната температура, в резултат на загрявката,
е свързана с по-добро представяне на тренировка. Високата температура ускорява процесите в тялото. В тях се включват ензимните и метаболните реакции. Така се отделя и повече енергия.


Друг фактор, който ускорява честотата на метаболните процеси, еускоряването на сърдечния ритъм. Това помага на сърдечно-съдовата система да се приготви за тренировка.
Друг ефект от повишената температура и сърдечен ритъм еускореното нервна проводимост. Това означава, че нервната проводимост улеснява движенията на тялото. Така се ускорява скоростта на стягане и отпускане на мускулите. Това подобрява цикъла на мускулна контракция/отпускане. Например, когато изпълняваме удар с ръка, трицепса се свива, а бицепса се отпуска. Когато обаче връщаме ръката обратно в първоначалната и позиция, бицепсът е мускулът, който се свива, а трицепса се отпуска. Правенето на този цикъл по-ефективен води до по-малък разход на енергия. Повишената телесна температура повишава и мускулната
температура. Това може да подобри кик боксовите умения, като увеличи честотата и
силата на мускулната контракция. Намалява се напрежението в мускула исъединителната тъкан се отпуска, както се получава и икономия от движенията.
Комбинацията от повишена телесна и мускулна температура и повишен сърдечен ритъм води до повишен кръвен поток към тъканта в тялото. Това подобрява представянето на тренировките по кик бокс най-вече в аеробната им част,като подобрява приема на кислород и изхвърлянето на въглероден диоксид.
Има подобрено разединение на кислород  от червените кръвни телца(хемоглобина освобождава кислорода с по-голяма лекота при висока температура) и капилярите са по-отворени. Това подобрява и доставката на кислород в мускулите.Загрявката има и психологически ползи, като повишена възбудености фокусиране на вниманието с правилна насока към тренировката.Правилната загрявка е от изключителна важност при спортове,
които включват кратка продължителност, висок интензитет за кратко време катоспринтове и скок. Подобренията на нервната система са особено важни за атлети,които участват в спортове, където се изисква висока степен на движение натялото.
Има няколко основни фактора, които трябва да се вземат подвнимание, когато се прави загрявка:
Спортистите в кратките и експлозивни спортове имат най-голяма ползаот загрявката. При сериозно трениращите, директните загрявки санай-ползотворни.Прогресивните или спортовете, в които се залага много наиздръжливостта, нямат особена нужда от интензивна директна загрявка, защотоумората може да влоши представянето. Средно-натоварена индиректна тренировка е по-полезна в случая.Интензивните директни загрявки изморяват още в началото, коетопречи на представянето по време на тренировка.
Съставяне на програма за загрявка:
Придържайки се към изброените точки каква загрявка можем данаправим?
Загрявка за даден спорт може да се направи в 3 етапа:
1. Обща загрявка: загряване на ставите и аеробна активност
2. Стречинг: статично разтягане и динамично разтягане
3. Специфична активност за спорта: имитиране на движения от кик бокса

1. Обща загрявка – ротация на ставите се прави за да се подобридвижението на ставите, като се “смажат” със синовиална течност. Товапозволява по-голямо движение.Аеробната активност се използва за да се повиши кардио нивото икръвния поток. Аеробната дейност помага да се намали възможността от контузияпо време на разтягане. Правенето на обща загрявка преди стречинга намаляваструктурната слабост и увеличава разтегателността на съединителната тъкан(топлите мускули са по-еластични).

2. Стречинг – обратно на популярното твърдение, стречингът не е
ефективна загрявка, но се използва като част от нея. Използването на статичноразтягане увеличава диапазона на движение на повечето стави и мускули, включени в тренировката. Статичното разтягане (до най-далечната точка и задържане там) е най-сигурният метод за разтягане и има малък разход на енергия. Той обаче не подобрява координацията и не подготвя за динамични движения. Ако се разчита само на статичното разтягане, това може да доведе до влошаване на представянето. Статичните разтягания се правят преди динамичните движения, за да дадат на мускулите и сухожилията време да се настроят. Динамичното разтягане се използва за да се достигне максималниядиапазон на движение. Динамичното разтягане включва контролирани движения като ходене с напани, усукване на тялото и ръцете.

3. Специфична активност за спорта – използването на специфичнидвижения от спорта се прави поради две главни причини. Първо, стречинга почтине повишава температурата в тялото или кръвния поток. Движенията в
практикувания спорт увеличават температурата и сърдечния ритъм, който е спаднал след стречинга. Тази дейност включва дадени мускулни групи и движения, които подобряват и подготвят представянето по време на тренировка.
Разпускане при края на тренировката
Завършека на тренировката също е много важен. Разпускането сеизползва за да се възвърне нормалния сърдечен ритъм и кръвен поток следтренировка. Ритмичните контракции на големите мускули помагат на кръвта да севърне обратно в сърцето. Правилното разпускане помага за намаляването намускулната треска.
Разпускането е особено важно след високо-интензивни упражнения санаеробна насоченост, каквото е кик бокса. Анаеробните упражнения натрупват млечна киселина в кръвния поток и мускулите, а разпускането премахва именно това.
Разпускането се състои от две части:
1. Специфична активност за спорта – постепенно намаля сърдечния
ритъм и кръвния поток.
2. Статично разтягане – завършва намаляването на сърдечния
ритъм. Освен това помага и за мускулната релаксация.