УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЛТОВИДНИЯ МУСКУЛ

Използват се гири ,дъмпели или щанги
1. Вдигнете огънати или прави ръцете до нивото на рамото
2. Единият край на гумената превръзка, закрепена на пода, за други да вземат дясната ръка, дясната страна до фиксирания край. Ръцете и каучук една права линия. От тази позиция, вдигнете дясната си ръка, за да се докоснат до рамо на главата. Това упражнение може да бъде направено на специална машина.
3. Застанете изправени пред стена или всеки неподвижен обект с ръба,ръцете се простират надолу и извършваме усилията за повдигане на двете ръце.