ПОСТРОЙКА НА ТРЕНИРОВЪЧНИЯТ ПРОЦЕС В КИКБОКСА

Всички тренировъчно образователни методи в обучението по кикбокс се състои от редовно планирани занятия -тренировка,проведена на редовни интервали продължителностт и като правило, с постепенно увеличаване на натовареността и сложността.
В спортната тренировка обикновено се провежда на три пъти през седмицата и с продължителност - два часа. Този режим 
на обучение е най-подходящ за любители и начинаещи.
Кикбокс обучението се състои от три основни части: подготовка, основна и заключителна.


Подготвителната част или тренировка, присъства във всяка тренировка. Какъвто и да е спорт или бойно изкуство си има своят подготвителен сегмент.
Основната задача на подготвителната част - да подготви спортиста за предстоящия стрес, като следвате няколко прости за развитието физически упражнения.
Това обучение е от съществено значение, за да се избегнат наранявания и да се постигнат по-добри резултати в обучението. Продължителността на подготвителният сегмент е около 30-40 минути.
Основната част представлява планирано обучение с постепенно увеличаване на обема. натоварване и сложността, която има за цел да увеличи количеството и качеството на знанията ви, и най-важното способността на техните приложения, използващи възможностите на организма. Продължителност на основната част обикновено е 60-80 минути.
В последната част допринася за постепенното изваждане на организма от натоварването.
В повечето случаи, последната част,включва изпълнение на общи упражнение за цел да подобрят общото физическо състояние чрез фитнес или упражнения, предназначени да развиват скорост и мощност, които подобряват резултатите, когато практикувате кикбокс. Продължителност на последната част, обикновено 10-15 минути.